Termické solární systémy

Existuje více druhů a mnoho variant termických solárních systémů. Představme si jejich základní součásti:

Solární kolektory

-    jsou nejdůležitější součástí systému, protože zajišťují přijímání tepla ze slunce a jeho předávání dále. Rozdělujeme je hlavně na:

Ploché – deskové panely, v nichž se pod tvrzeným sklem zpravidla skrývá plech s vysoce selektivní vrstvou, trubkový registr s proudící kapalinou a tepelná izolace

Vakuové – skleněné trubice, v nichž jsou trubky s proudící kapalinou a plech s vysoce selektivní vrstvou odizolovány vakuem

-    každý z těchto druhů kolektorů má své výhody i nevýhody a je proto důležité zvážit pro každou navrhovanou situaci individuálně jaký druh použít

Akumulační nádrže a bojlery

-    liší se především objemem – čím větší, tím více tepla ze slunce dokáže uchovat a překlenout tím delší období bez slunečního svitu
-    dále se liší počtem výměníků, jinými slovy množstvím dalších zdrojů tepla, které je k nim vedle solárních kolektorů možno připojit. U systémů pouze pro ohřev TUV se jedná většinou o bojlery, akumulační nádrže (zpravidla od 500 litrů výše) už bývají součástí otopné soustavy domu a jsou napojeny na další zdroje (například krbovou vložku, kotel primárního zdroje vytápění ap.)
-    akumulační nádrže pak mají pro ohřev TUV buď vložené bojlery, nebo jen výměník a ohřívají vodu průtokem

Čerpadlové skupiny

-    jsou to pohonné jednotky, které zajišťují cirkulaci teplonosného média (nemrznoucí směsi) v solárním okruhu. Kromě samotného čerpadla jsou osazeny řadou dalších armatur pro plnění a vypouštění systému, kontrolu tlaku, odvzdušňování ap. Velikost (síla pohonného čerpadla) je dimenzována počtem kolektorů a délkou celého okruhu

Řídící jednotky

-    představují chytrou elektroniku, která sleduje teplotu v solárních kolektorech a v akumulační nádrži/bojleru a spíná čerpadlo ve chvíli, kdy je dostatečný rozdíl teplot a energie slunce tak může být předána do zásobníku
-    řídící jednotky mohou podle potřeby sledovat více vstupních informací a podle naprogramované logiky otevírat nebo uzavírat ventily, ovládat čerpadla v dalších topných okruzích apod.

Teplonosné médium

-    je nemrznoucí směs, většinou na bázi propylenglykolu, která cirkuluje v solárním okruhu a předává teplo z kolektorů vodě v akumulačním zásobníku/bojleru

Příslušenství

Expanzní nádoby – jsou nezbytnou součástí každého uzavřeného okruhu a zabraňují úniku teplonosného média při zvýšení teploty a zvětšení jeho objemu

Fyzikální úpravny vody – naším klientům je doporučujeme a montujeme přímo na vodovodní řád nebo na uzavřený topný okruh. Tyto nenápadné přístroje za pomoci magnetického pole mění strukturu vápníku ve vodě tak, že zabraňují usazování vodního kamene. Tím se výrazně zvyšuje životnost bojlerů a akumulačních zásobníků, změkčuje se voda a tím se šetří prací prášky a saponáty, rozpouští se již vytvořené usazeniny, které na topných tělesech způsobují zbytečné energetické ztráty. POZOR, nejedná se o odstranění vápníku, což zejména u pitné vody není žádoucí.

Termostatické ventily – třícestné směšovací „kohoutky“, které zabrání opaření a pustí do okruhu vodu o požadované teplotě

Záložní zdroje – vhodné zejména pro oblasti s nestabilní elektrickou sítí. V případě výpadku elektřiny funguje váš solární systém dál i několik dnů. POZOR, nezaměňovat s UPS, používanými pro počítače a domácí elektroniku. Použití takových zařízení vede ke zničení čerapdel.

Realizace & Webdesign © Petr Bíma

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.