Úvěr a dotace 10%

Základní nastavení dotačního bankovního programu energetických úspor při ohřevu teplé vody pomocí
solárních systémů SUNTIME® v bytových a panelových domech a v malých a středních podnicích.
Základní dělení:
1. bytové a panelové domy
2. malé a střední firmy
Opatření, která budou podpořena:
Instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody, které prokazatelně splňují energetickou úsporu ve výši
min. 30%.
Rozdělení projektů:
a) malý projekt do 6 mil. Kč uznatelných nákladů
b) velký projekt nad 6 mil. Kč uznatelných nákladů
c) max. výše investice v projektu je 25 mil. Kč
Podmínky a výše dotace:
Dotace je přidělena za předpokladu úvěrování celé investiční akce bankou a splnění podmínky
energetické úspory, která se prokazuje u projektů do 6 mil. Kč posudkem a u projektů nad 6 mil. Kč
auditem. Verifikaci energetických ukazatelů  projektu prověřuje nezávislá poradenská společnost
vybraná bankou.
Výše úroku z úvěru:
Úroky z úvěru jsou nabízeny od 2 do 2,5%. Výši úroku z úvěru stanovuje banka dle bonity investora.

Výše bankovní dotace:
10% z uznatelných investičních nákladů.
Výše finančních prostředků:
1,2 mld. Kč na úvěry pro projekty, z toho 10% na přímé bankovní dotace
Start projektu:
duben 2013
Konec projektu:
prosinec 2014

Realizace & Webdesign © Petr Bíma

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.