Dotace hl.m. Prahy

Program Čistá energie Praha

Program dotací hl.m.Prahy na přeměny topných systémů na území hl.m.Prahy probíhá od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP.

Aktuálně:

Vyhlášení Programu Čistá energie Praha pro rok 2013 se předpokládá v druhé polovině dubna 2013.

Realizace & Webdesign © Petr Bíma

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.