Služby

 • Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • Návrhy úsporných opatření v bytových i rodinných domech, bytech
 • Vypracování ekonomických analýz ekologického vytápění
 • Projektování a realizace otopných soustav
 • Montáž termických solárních systémů na ohřev teplé vody a přitápění
 • Montáž automatických kotlů na pelety, tepelných čerpadel…
 • Přestavby starých kotlů na automatický provoz a ekologická paliva
 • Regenerace a ochrana vodovodních rozvodů a otopných soustav
 • Zajištění finncování a dotací na podporované druhy vytápění a úspor energií
 • Stavba energeticky autonomních stožárů 60 m
 • Celoroční sběr a vyhodnocování meteorologických dat

Realizace & Webdesign © Petr Bíma

Copyright © 2013. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.